Shinken-do.dk

For kvinder

Selvforsvarskurser for kvinder (med Nina Lund)

Målet er at hjælpe kvinder, der har været udsat for ubehagelige oplevelser i form af overgreb, overfald, røveri, vold eller voldtægt.

Midlet er at tilbyde kvindelige voldsofre support og hjælp til selvhjælp i form af selvforsvarskurser.

Et samarbejde tilbydes krisecentre, centre for voldtægtsofre, hospitaler, politi og krisepsykologer.

Jeg tilbyder dagskurser og længere kursusforløb samt privat undervisning, hvor der fokuseres på den enkeltes behov. Kurserne foregår i samarbejde med Nørrebro Fighters Nørrebro, hvor jeg også underviser i kickboksning og ShinKen-Do holdtræning.

En alternativ behandlingsmulighed (Teori)

Et offer vil ofte blive tilbudt psykolog hjælp til at bearbejde de psykiske problemer, de har efterfølgende, men jeg mener, at dette kan suppleres med fysisk efterbehandling, da offeret er blevet såret både på krop og sjæl. Fysisk efterbehandling fokuserer på at genvinde magt og kontrol over sin egen krop. Hertil anbefaler jeg ShinKen-Do selvforsvar (SKD), som jeg har dyrket i 8 år og har det sorte bælte i.

Magtovergreb - at føle sig hjælpeløs og magtesløs

Overfaldsmænd bruger fysisk magt til at få kontrol, hvor offeret føler sig helt hjælpeløs. Offeret mister kontrollen over sin egen krop i det øjeblik, hvor offeret er i voldsmandens magt. Dette kan skyldes, at man går i panik, stivner af frygt, eller bliver tvunget/ truet til at forblive passiv. Offeret føler sig i situationen helt magtesløs, så det er vigtigt, at denne magt over egen krop skal genfindes. Selvforsvar kan afhjælpe denne følelse, da offeret via træningsøvelser vil opdage, hvor meget styrke man har i kroppen, at man har en chance for at forsvare sig, gøre modstand og slippe væk.

Frygten

Et voldeligt fysisk overgreb på et menneske kan medføre fysiske skader, men ofte er det de psykiske skader, der varer længst, og som offeret har sværest ved at bearbejde. Offeret går med en indre frygt, er utryg og bange f.eks. når man er alene i hjemmet eller går alene på gaden om aftenen. Ofte er det frygten, der fortsat ligger gemt i hovedet efter en ubehagelig oplevelse, der kan ødelægge offerets hverdag. Denne frygt er ofte baseret på frygten om, at en lignende  oplevelse vil ske igen, og at man intet kan stille op i en sådan situation. Men via et selvforsvarskursus vil offeret opdage, at der er muligheder. Man kan lærer nogle teknikker, der vil kunne hjælpe en i en situation, hvor man føler sig truet. Det handler om at få troen på, at det kan nytte tilbage, at få selvtillid og erfare at man kan klare sig selv.

At møde andre personer i samme situation

I selvforsvarskurset (et lukket hold, der kun er tilegnet voldsofre), er det også en fordel, at eleven har medstuderende, der måske har haft lignende ubehagelige oplevelser, En yderligere fordel er muligheden for at få nye venner og et socialt netværk af personer, der står i samme situation og måske vil kunne hjælpe og støtte hinanden.

Selvværd – styrke til kroppen

Hvordan kan sport og fysisk aktivitet hjælpe?

Motion er sundt på mange måder. Det giver bedre kondition, styrke, vægttab, helbred, humør, glæde samt mulighed for at komme af med stress. Fysisk aktivitet giver også selvtillid og velvære, som er to vigtige elementer for ofre, der har været udsat for voldelige oplevelser.

Det handler om, at genvinde kærlighed til egen krop. Jeg mener derfor, at ofre, foruden den psykologiske hjælp, der bliver tilbudt, vil kunne få stor gavn af, at udøve en fysisk sport og få større fremskridt ved, at kombinerer de to. Målet er at hjælpe sig selv fysisk som psykisk.

ShinKen-Do selvforsvar er særdeles velegnet, da sporten netop fokuserer på realistiske øvelser, der minder om de farlige situationer, som man kan blive udsat for i virkeligheden. Samtidigt vil øvelserne give eleven stor selvtillid, når grænserne overvindes, og modstanderen i øvelserne overvindes.

Hvorfor vælge SKD frem for en anden kampsport?

De fleste mennesker opfatter kampsport for en voldelig og meget fysisk sport, og det kan for mange være meget svært, at forestille sig at slå på et andet menneske. Men SKD er meget mere end at slå og sparke på hinanden: Det handler om at opnå viden, så man undgår en voldelig situation, og lære teknikker, der effektivt afslutter et angreb, hurtigt og med minimum skade på en selv samt modstanderen. SKD tager hensyn til nybegyndere, vi passer på hinanden og respekterer hinandens grænser. Det er meget vigtigt, at man lærer at kontrollere ens bevægelser og styrke og tilpasse disse til den medstuderende, man træner med. Det er også vigtigt at have tillid til hinanden under træningen. Det er sensei's (underviserens) vigtigste opgave at holde øje med, at eleverne ikke bliver for kåde, ophidsede og aggressive under træningen. Teknikkerne kan være meget farlige og kan brække lemmer og led, hvis de udføres i virkeligheden. Derfor udføres alle øvelserne i langsomt tempo og vi ”lader som om” de udføres rigtigt. Kun erfarne elever må udføre teknikkerne i hurtigt tempo f.eks. i sparring.

Første møde med selvforsvar

For offeret kan de første timer i ShinKen-Do muligvis blive meget svære, da de fysiske øvelser kan frembringe erindringer om oplevelsen, de jo helst vil glemme. Mange af øvelserne f. eks ”Escapes” er øvelser, hvor vi simulere, at eleven holdes fast med magt af en modstander f.eks. med kvælertag. Det kan ikke udelukkes, at disse øvelser er særdeles grænseoverskridende for eleven, men eleven vil lære metoder, hvorledes man kan forsvare sig, yde modstand og undslippe. Alene at overskride disse grænser og genvinde ens selvtillid vil give en enorm tilfredsstillelse og indre glæde. Det er dog vigtigt, at eleven er forberedt på eventuel ubehag ved konfrontationerne der øves i timerne.

Shinken-do Holdtræning

Hvis eleven ønsker at fortsætte SKD- træning efter et kursusforløb, tilbyder vi nu SKD holdtræning – Selvforsvar for kun kvinder (Vi træner hver uge. Vores lokaler kan tildækkes og aflåses, så vi ikke forstyrres under træningen).

ShinKen-do hold her

Følg med på facebook: Shinken-do Denmark

For mere information kontakt Nina Lund per mail: nina_b_lund@yahoo.com

Nina Lund | Nørrebro Fighters, Tagensvej 85 D, 2200 København N  | nina_b_lund@yahoo.com